Медиа білім беру

Оқыту саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында
мамандардың кәсіби потенциалдарын арттыруға және
біліктілігін жоғарылатуға бағытталған.
Қор оқытуды түскен сұраныстарға сәйкес ұйымдастырады.

«Әртүрлі аудиторияға арналған контент ұсынудың ерекшеліктері» ONLINE тренингі