Медиа білім беру

Оқыту саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында
мамандардың кәсіби потенциалдарын арттыруға және
біліктілігін жоғарылатуға бағытталған.
Қор оқытуды түскен сұраныстарға сәйкес ұйымдастырады.

“ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА НЕГІЗДЕРІ” ОНЛАЙН КУРСЫ